CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ជោគរាសីនៅលើរួប Aquariusលោកអ្នកដែលបានជើ្រសរើសរូប Aquarius នៅថៃ្ងនេះ សេ្នហារបស់លោកអ្នកមានភាពសិទ្ធស្នាល។
នៅថៃ្ងនេះ លោកអ្នកក៏អាចនឹងទទួលបានកាដូពីមិត្តភកិ្តនិងមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ផងដែរ។

Tags: