CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

លាហើយផែនដី! មនុស្សនឹងទៅរស់នៅលើភពអង្គារ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៧

លាហើយផែនដី! មនុស្សនឹងទៅរស់នៅលើភពអង្គារ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២៧
11:21 AM 12.10.2016

អង្គការមួយរបស់ហូឡង់ បានប្រកាសថានឹងនាំមនុស្សឡើងទៅរស់នៅជារៀងរហូតនៅលើភពព្រះអង្គារ នៅឆ្នាំ ២០២៧។