CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

តើអ្នកដឹងថា ប្រាក់បំពេញបេសកកម្មសម្រាប់អ្នកអវកាស ឡើងទៅឋានព្រះចន្ទ គឺប៉ុន្មានដុល្លារ?

តើអ្នកដឹងថា ប្រាក់បំពេញបេសកកម្មសម្រាប់អ្នកអវកាស ឡើងទៅឋានព្រះចន្ទ គឺប៉ុន្មានដុល្លារ?
10:49 AM 03.08.2016

បេសកកម្មនេះរបស់ Buzz Aldrin ទទួលបានប្រាក់ត្រឹមតែ ៣៣,៣១ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។