CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Gold PS4 នឹង​មក​ដល់​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ត្រឹម​តែ​ $ 249 ប៉ុណ្ណោះ

Gold PS4 នឹង​មក​ដល់​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ត្រឹម​តែ​ $ 249 ប៉ុណ្ណោះ
11:54 AM 03.06.2017

ស្រប​ពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ Nintendo កំពុង​តែ​ជម្រុញ Switch wave ហើយ​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft កំពុង​រៀបចំ​គម្រោង