CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ម្ចាស់ Moo.do ៖ ដើរទេសចរណ៍បណ្ដើរ ធ្វើការបណ្ដើរ នឹងទទួលបានជោគជ័យ

ម្ចាស់ Moo.do ៖ ដើរទេសចរណ៍បណ្ដើរ ធ្វើការបណ្ដើរ នឹងទទួលបានជោគជ័យ
05:44 PM 30.01.2015

Jay Meistrich បានបោះបង់ការងារនៅឯក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីបង្កើត Moo.do (ជាកម្មវិធីសបវ៉ែរ ជួយបង្កើតគម្រោងការងារ) ក្នុងពេលគាត់ដើរ ទេសចរណ៍ជុំវិញពិភពលោក។