CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ពេលទៅសម្ភាសការងារ អ្នក​គួរយក​អ្វីខ្លះតាម​ខ្លួន?

ពេលទៅសម្ភាសការងារ អ្នក​គួរយក​អ្វីខ្លះតាម​ខ្លួន?
12:43 PM 29.06.2015

ដើម្បីជួយឱ្យ​កិច្ច​សម្ភាស ប្រព្រឹត្ត​ទៅបាន​រលូន អ្នក​គួរយកទៅតាម​ខ្លួននូវ​របស់​តំណាង​ស្នាដៃ​ការ​ងារ ប៊ិច ទូរស័ព្ទ លុយ និង​អាហារ​សម្រន់​។