CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

អ្នកជំនួញស្រីវ័យ ២១ឆ្នាំ ផ្ដល់រង្វាន់ BMW ៤គ្រឿង ដល់បុគ្គលិក បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន រីកចម្រើន

អ្នកជំនួញស្រីវ័យ ២១ឆ្នាំ ផ្ដល់រង្វាន់ BMW ៤គ្រឿង ដល់បុគ្គលិក បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន រីកចម្រើន
11:49 AM 10.01.2015

Niu Mudong ផ្ដើមធ្វើជំនួញ ចាប់ពីអាយុ ១៧ឆ្នាំ និងធ្លាប់រកបានប្រាក់ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង់ថ្លៃសាលា នៅអាមេរិក។