CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ហោះអណ្ដែតខ្លួន ដូចក្នុងភាពយន្ដ វិទ្យាសាស្ដ្រ តម្លៃ ១៧០​ដុល្លារ (វីដេអូ)

ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ហោះអណ្ដែតខ្លួន ដូចក្នុងភាពយន្ដ វិទ្យាសាស្ដ្រ តម្លៃ ១៧០​ដុល្លារ (វីដេអូ)
03:15 PM 14.08.2014

ប្រសិនមិនចង់ឃើញ “ផ្លែបាល់” ហោះនៅពីមុខ អ្នកក៏អាចយកដៃចាប់វា យកទៅកន្លែងផ្សេងឆ្ងាយពីទម្រ។