CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

រូបភាពដ៏អស្ចារ្យ ជាមួយសត្វព្រៃ និងសមុទ្រ

រូបភាពដ៏អស្ចារ្យ ជាមួយសត្វព្រៃ និងសមុទ្រ
10:10 AM 30.11.2012

យល់ដឹង៖ ជាក់ស្ដែងណាស់ រូបភាពទាំងនេះ គឺជារូបភាពពិត ដែលបានបង្ហាញពីសត្វមួយចំនួន ដែលមានក្នុងពិភពលោក។​ ការក្រលែកមើរូបភាព ដែលកើតឡើងតាមបែបធម្មជាតិ