CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

តើអ្នកជោគជ័យ ធ្វើអ្វីខ្លះ នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យ?

តើអ្នកជោគជ័យ ធ្វើអ្វីខ្លះ នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យ?
04:11 PM 26.02.2015

អ្នកជោគជ័យស្ទើរតែទាំងអស់ បានប្រាប់ថា ពួកគេតែងធ្វើកិច្ចការមួយ​ចំនួន ដូចជា ចំណាយពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ បំពេញកិច្ចការតាមការ​សន្យា ឬទៅធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌។ល។