CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Forbes ចុះផ្សាយ បងប្អូនស្រី​ វ័យ ១៩ និង ២០ឆ្នាំ ជាបេក្ខភាព សេដ្ឋីនី វ័យក្មេងបំផុត លើសាកលលោក

Forbes ចុះផ្សាយ បងប្អូនស្រី​ វ័យ ១៩ និង ២០ឆ្នាំ ជាបេក្ខភាព សេដ្ឋីនី វ័យក្មេងបំផុត លើសាកលលោក
02:14 PM 06.03.2016

បងប្អូនស្រី ២ នាក់មានវ័យ ១៩ និង ២០ ឆ្នាំ នោះ ត្រូវបានសារព័ត៌មាន ចុះផ្សាយអោយដឹងថាពួកគេទាំង ២នាក់ គឺជាបេក្ខភាព សេដ្ឋីនី វ័យក្មេងបំផុតលើសាកលលោក