CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ព្រឺព្រួចជាមួយ នឹងភ្នំធានមីន(Tainmen)

ព្រឺព្រួចជាមួយ នឹងភ្នំធានមីន(Tainmen)
02:11 PM 14.11.2011

ភ្នំធានមីនTianmen គឺជាភ្នំមួយដែលមានទស្សនីយភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាត