CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

លេចរូបភាពស្មាតហ្វូនតម្លៃទាប អេក្រង់ ៤អ៊ិន្ឈ៍ របស់ម៉ៃក្រូសប

លេចរូបភាពស្មាតហ្វូនតម្លៃទាប អេក្រង់ ៤អ៊ិន្ឈ៍ របស់ម៉ៃក្រូសប
11:07 AM 14.12.2014

ក្រុមហ៊ុនម៉ៃក្រូសបកំពុងតែអភិវឌ្ឍស្មាតហ្វូនតម្លៃទាបថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួន ដែលស្ថិតក្នុងត្រកូល Lumia មានឈ្មោះកូដថា RM-1069 និងមានឈ្មោះ​ពាណិជ្ជកម្មថា Lumia 330 ។