CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ឧបករណ៍រក្សាទិន្នន័យទំហំ ៥MB ទំងន់ជាង ១​តោនរបស់ IBM កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៦

ឧបករណ៍រក្សាទិន្នន័យទំហំ ៥MB ទំងន់ជាង ១​តោនរបស់ IBM កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៦
03:12 PM 29.12.2011

ប្រសិនបើងាកសំឡឹងមើលទៅកាន់អតីតកាលខាងវិស័យឧស្សាហកម្មកុំព្យូទ័រ