CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ប្រទេសចិនរាយការណ៍ការឆ្លងវីរុស COVID-19 ២៤ ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត និងមរណភាពថ្មី ២២ នាក់

ប្រទេសចិនរាយការណ៍ការឆ្លងវីរុស COVID-19 ២៤ ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត និងមរណភាពថ្មី ២២ នាក់
11:21 AM 11.03.2020

គណកម្មាធិការសុខាភិបាលជាតិចិន បាននិយាយថា មានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ២៤ ករណីថ្មីបន្ថែមទៀត ត្រូវបានបញ្ជាក់ ......