CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

វីវរហើយ! វីរុសកូរ៉ូណា នឹងចម្លងដល់មនុស្សចំនួនពាក់កណ្ដាល នៃចំនួនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក!

វីវរហើយ! វីរុសកូរ៉ូណា នឹងចម្លងដល់មនុស្សចំនួនពាក់កណ្ដាល នៃចំនួនប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក!
04:11 PM 19.03.2020

អ្នកវិភាគ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា វីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះ នឹងចម្លងដល់មនុស្សចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសរុបទូទាំងសកលលោក.......