CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

កូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ ករណីឆ្លង ខូវីដ ១៩ និងមរណភាពបន្ថែម

កូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ ករណីឆ្លង ខូវីដ ១៩ និងមរណភាពបន្ថែម
11:04 AM 26.03.2020

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺកូរ៉េ បានរាយការណ៍ការឆ្លងវីរុសខូវីដ ១៩ កើនឡើងបន្ថែម ១០៤ ករណី និងចំនួនមរណភាពបន្ថែម ៥ នាក់ទៀត