CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

អីគេ! មានស្រោមអនាម័យ សំរាប់សត្វឆ្កែ និងឆ្មា ទៀតឬ? ពិតមែន ក៏អី?

អីគេ! មានស្រោមអនាម័យ សំរាប់សត្វឆ្កែ និងឆ្មា ទៀតឬ? ពិតមែន ក៏អី?
04:16 PM 09.10.2013

បើតាម បណ្តាអង្គការការពារ សត្វ (Animal Protection Organization) សត្វចិញ្ចឹមក៏មានសិទ្ធិទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ ការថែរក្សាជាពិសេស ដូចនឹងមនុស្សដែរ។ ផ្អែកតាមទ្រឹស្តីនេះ មជ្ឃមណ្ឌលការពារនិងប្រឆាំង នឹងការរំលោភ