CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ព័ត៌មានដំបូង អំពី iPad Air plus ជាថេប្លេត ១២អ៊ិន្ឈ៍ របស់ Apple

ព័ត៌មានដំបូង អំពី iPad Air plus ជាថេប្លេត ១២អ៊ិន្ឈ៍ របស់ Apple
12:19 PM 01.12.2014

បន្ទាប់ពី iPhone 6 plus ក្រុមហ៊ុន Apple បានបន្តធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយកុំព្យូទ័រថេប្លេត ខ្នាតធំ គឺ iPad Air plus។