CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

៥០០លាននាក់ទស្សនាការប្រកួតរវាងMancheter United និងLiverpool

៥០០លាននាក់ទស្សនាការប្រកួតរវាងMancheter United និងLiverpool
03:10 PM 17.10.2011

មនុស្សជាងពាក់កណ្តាលពាន់លាននាក់បានតាមដាននូវការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរវាងក្រុមបិសាច