CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

អ្នកអានពត៌មានជនជាតិរូស្ស៊ីលើកដៃកណ្តាលពេលអាន ឈ្មោះលោកអូបាម៉ា

អ្នកអានពត៌មានជនជាតិរូស្ស៊ីលើកដៃកណ្តាលពេលអាន ឈ្មោះលោកអូបាម៉ា
02:11 PM 24.11.2011

អ្នកអានពត៌មានជនជាតិរូស្ស៊ីម្នាក់បានធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលកំពុង