CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

HTC ប្រកាសឈ្មោះឧបករណ៍ដែលនឹងអាច Update ប្រើ Android 4.0 ICS

HTC ប្រកាសឈ្មោះឧបករណ៍ដែលនឹងអាច Update ប្រើ Android 4.0 ICS
10:03 AM 15.03.2012

ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទរបស់ តៃវ៉ាន់


HTC ម៉ូដែលទីពីរជាមួយកាសស្តាប់ Beast បង្ហាញខ្លួន

HTC ម៉ូដែលទីពីរជាមួយកាសស្តាប់ Beast បង្ហាញខ្លួន
02:10 PM 07.10.2011

HTC ទើបតែបានបង្ហាញវត្តមានថ្មីមួយទៀតនូវ