CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Drogba ចាកចេញពី Chelsea ៖លាហើយវិរបុរស

Drogba ចាកចេញពី Chelsea ៖លាហើយវិរបុរស
09:12 AM 24.05.2012

តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពេលDrogba បានសំរេចចិត្តចាកចេញពីStamford Bridge Websiteរបស់Club Chelseaបានចេញព័ត៌មានជាផ្លូវការមួយពីការចាកចេញរបស់ ខ្សែប្រយុទ្ធDrogba។