CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

7 តំបន់កខ្វក់បំផុតលើពិភពលោក

7 តំបន់កខ្វក់បំផុតលើពិភពលោក
02:07 PM 09.05.2012

ភាពក្រីក្រ បទឧក្រិដ្ឋ បំពុលបរិស្ថាន លក់ដូរថ្នាំញៀន រឺជំងឺឆ្លង ជាចំណែកមួយតូចសំរាប់ បណ្តារតំបន់ដែលកខ្វក់បំផុតនៅលើផែនដីនេះ។