CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Nissan និង Toyota កាត់បន្ថយការផលិតនៅជប៉ុន

Nissan និង Toyota កាត់បន្ថយការផលិតនៅជប៉ុន
09:08 AM 27.06.2012

Nissan នឹងកាត់បន្ថយ ១៥% នៃចំនួនរថយន្ដដែល ដំឡើងនៅជប៉ុន ក្នុងខែខាងមុខ ចំណែក Toyota វិញ ក៏នឹងកាត់បន្ថយជាង ១០% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤