CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

CEO របស់ Microsoft ខាតបង់អស់ប្រាក់ចំណូល ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនពាក់កណ្តាល

CEO របស់ Microsoft ខាតបង់អស់ប្រាក់ចំណូល ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនពាក់កណ្តាល
11:10 AM 04.10.2011

Steve Ballmer ទើបតែទទួលបាន ១,៣៨ លានដុល្លាអាមេរិកពីប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ


HP បណ្តេញនាយកចាស់ផ្លាស់នាយកថ្មី

HP បណ្តេញនាយកចាស់ផ្លាស់នាយកថ្មី
03:09 PM 23.09.2011

កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន HP បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីអំពីការតែងតាំងលោកស្រី