CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Apple ជ្រើសតាំងលោក Arthur Levinson ឡើងជា អគ្គនាយកថ្មី

Apple ជ្រើសតាំងលោក Arthur Levinson ឡើងជា អគ្គនាយកថ្មី
02:11 PM 17.11.2011

Apple បានជ្រើសតាំងលោក Arthur Levinson ដែលជាបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោម