CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

និស្សិតឥណ្ដូនេស៊ីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតម្លៃសាំង

និស្សិតឥណ្ដូនេស៊ីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតម្លៃសាំង
02:03 PM 28.03.2012

បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយដំឡើងតម្លៃសាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល