CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ពិព័ណ៌ផលិតផលនាំចេញ នាំចូលកម្ពុជា - ភូមិមួយផលិតផលមួយលើកទី៦ បូក ACMECS

ពិព័ណ៌ផលិតផលនាំចេញ នាំចូលកម្ពុជា - ភូមិមួយផលិតផលមួយលើកទី៦ បូក ACMECS
12:12 PM 15.12.2011

នាថ្ងៃទី១៥ខែធ្នូរឆ្នាំ២០១១ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ