CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

HTC ប្រកាសឈ្មោះឧបករណ៍ដែលនឹងអាច Update ប្រើ Android 4.0 ICS

HTC ប្រកាសឈ្មោះឧបករណ៍ដែលនឹងអាច Update ប្រើ Android 4.0 ICS
10:03 AM 15.03.2012

ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទរបស់ តៃវ៉ាន់


HTC Rezound ជាមួយ Beats Audio សំលេងពីរោះ ម៉ូដែលថ្មីរបស់ HTC

HTC Rezound ជាមួយ Beats Audio សំលេងពីរោះ ម៉ូដែលថ្មីរបស់ HTC
11:11 AM 04.11.2011

ពត៌មានដែលចុះផ្សាយពីទូរស័ព្ទ Smartphone