CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

មិនត្រូវធ្វើការវាយតំលៃលើ​បុគ្គល​ខ្លួនឯង​ក្នុង​ផ្លូវ​អវិជ្ជមាន​ច្រើន​ពេក​នោះ​ឡើ​យ

មិនត្រូវធ្វើការវាយតំលៃលើ​បុគ្គល​ខ្លួនឯង​ក្នុង​ផ្លូវ​អវិជ្ជមាន​ច្រើន​ពេក​នោះ​ឡើ​យ
11:02 AM 04.02.2012

ជ្រុងមួយនៃគំនិតរបស់ Camnews ♥ មិនត្រូវធ្វើការវាយតំលៃលើបុគ្គលខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានច្រើនពេកនោះឡើយ ♥៖ [CENTER]6020;តែយល់ថាអ្នកផ្សេងគេល្អជាងខ្លួនជានិច្ច