CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Brydge ៖ Keyboard មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Speaker stereo Bluetooth សំរាប់ iPad

Brydge ៖ Keyboard មានភ្ជាប់មកជាមួយនូវ Speaker stereo Bluetooth សំរាប់ iPad
03:32 PM 30.04.2012

ធម្មតារាល់ Keyboard Bluetooth ទាំងឡាយសំរាប់ប្រើជាមួយ iPad គឹមានមុខងារនិងតួនាទីត្រឹមជា Keyboard ធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះ។


Keyboard ពិសេសសំរាប់ iOS និង Android

Keyboard ពិសេសសំរាប់ iOS និង Android
04:03 PM 19.03.2012

កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Elecom នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទើបតែបានដាក់បង្ហាញវត្តមាន