CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

Skype ក្លាយខ្លួនជារបស់ Microsoft ជាមួយតំលៃ ៨,៥ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

Skype ក្លាយខ្លួនជារបស់ Microsoft ជាមួយតំលៃ ៨,៥ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក
11:10 AM 15.10.2011

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយរួចរាល់នូវបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបរួចមក