CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ជនរងគ្រោះក្នុងការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជា៣០នាក់មកដល់ មាតុភូមិវិញហើយ

ជនរងគ្រោះក្នុងការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជា៣០នាក់មកដល់ មាតុភូមិវិញហើយ
02:12 PM 07.12.2011

ភ្នំពេញ៖ ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សចំនួន៣០នាក់បានធ្វើមាតុភូមិ