CamNews

សំណើច 

ថាសហោះពូជុចជាអ្នកកំពូលប្រមឹកលេខមួយប្រចំាភូមិថៃ្ងមួយស្រាប់តែគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកភូមិថា
ខ្ញុំបានឃើញថាសហោះស្រាប់តែអ្នកភូមិជើៀគាត់មួយរំពេច ប៉ុនែ្តស្រាប់តែមានកេ្មងប្រុសម្នាក់
បានចេញមកនិយាយថា កុំថាថាសហោះ សូម្បីចានហោះ ឬ ឆ្នាំងហោះកីខ្ញុំឃើញដែរ
ព្រោះអោយតែគាត់ស្រវឺងម្តងៗ ប្រពន្ធរបស់គាត់គប់គ្មានប្រណីដៃទេ។

Tags: