CamNews

សំណើច 

រាល់ថៃ្ងឯងធើ្វអី្វដែរសុខ: តើរាល់ថៃ្ងឯងធើ្វអី្វដែរ?
សៅ:រាល់ថៃ្ងខ្ញុំបណ្តើរស្រីដើរលេងតាមឆេ្មរសមុទ្រ
សុខ:ឯងអត់ធើ្វការទេ?
សៅ:អត់ទេថៅកែដេញក្បាលចោលហើយ រាល់ថៃ្ងបណ្តើរស្រីៗ
លក់មឹកតាមឆ្មេរសមុទ្រ។
សុខៈ??????

Tags: