CamNews

សំណើច 

ជើងមួយភ្នែកបីគឺជាអី្វ?
កូន: ម៉ែៗ តើកូនអាចសួរសំនូរម៉ែមួយបានអត់?
ម៉ែ: សួរមកកូន ចំាម៉ែ ចំាឆ្លើយ
កូន: តើជើងមួយភ្នែកបីគឺជាអី្វ?
ម៉ែ: សំនួរនឹងងាយស្រួលណាស់កូន គឺភ្លើងស្តុប
កូន: ខុសហើយ ម៉ែ
ម៉ែ: ចុះតើវាជាស្អីយ?
កូន: ជើងមួយភ្នែកបីគឺ សត្វចំលែក
ម៉ែ: ដល់ ក មើលវា....

Tags: