CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ម៉ាស៊ីនថតរូបតូចបំផុតក្នុងពិភពលោកទំហំប៉ុនម្រាមដៃ

ម៉ាស៊ីនថតរូបតូចបំផុតក្នុងពិភពលោកទំហំប៉ុនម្រាមដៃ
04:09 PM 23.09.2011

ក្រុមហ៊ុន Hammacher Schlemmer ជាក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផល"ដែលមានតែមួយ"


HP បណ្តេញនាយកចាស់ផ្លាស់នាយកថ្មី

HP បណ្តេញនាយកចាស់ផ្លាស់នាយកថ្មី
03:09 PM 23.09.2011

កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន HP បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីអំពីការតែងតាំងលោកស្រី