CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងសៅរ៏ទី4ខែមិថុនាឆ្នំា2011


ជូត
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង មុខរបររកស៊ីមានបញ្ហាបន្ថិចបន្តួចក្នុងការប្រកួតប្រជែង
ជាមួយអ្នកដទៃ។ថៃ្ងនេះត្រូវចេះដាក់ទាន ដើម្បីរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃ។
បញ្ហាស្នេហាមានភាពមិនប្រក្រតី អាចមានការប្រឈមមុខគ្នា។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរក្នុងថៃ្ងនេះលោកអ្នកនិងមានឱកាសច្រើនក្នុងការចាប់យកតំនែងនិង
ឡើងឋានៈពីចៅហ្វាយនាយ។ ចំនែកឯមុខរបររកស៊ីវិញក៏រីកចំរើនទៅមុខផងដែរ។
ខាល
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង មានភាពស្មុកស្មាញបានមករុំព័ទ្ធចិត្តរបស់អ្នករហូតធើ្វអោយ
អ្នកមានអារម្មណ៏មិនល្អ។ ថៃ្ងនេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លូន ព្រោះគេនិងអ្នក
នំាទុកទោសអោយលោកអ្នកបាន។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបរកស៊ីនិងជំនួញជួញដូរមានការរីកចំរើន និងទទួលបានលាភតិចតួច
តែប៉ុណ្ណោះ។ការងារនិងអាចជួបនិងរើៀងស្មុគស្មាញខ្លះតែនៅតែមានអ្នកមកចំាជួយនិងដោះស្រាយ
អោយ។បញ្ហាស្នេហាវិញ មានភាពផែ្អមល្អែម។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ទំាងបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាការងារបានកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយ
ជាហេតុធើ្វអោយលោកអ្នកមានភាពក្រពុលមុខ គិតមិនចេញអី្វៗទំាងអស់ ដូច្នោះក្នុងថៃ្ងនេះ
គួរណាស់ត្រូវចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៏។ បញ្ហាសេ្នហា មានភាពមិនសូវចុះសំរុងគ្នា។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ភាពសោកសៅ និងអាម្មរណ៏មិនល្អតែងតែកើតឡើងមកលើរូបអ្នក។ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវចេះអត់ធន់និងពាក្យសំដី ញុះញង់ពីអ្នកដទៃព្រោះអាច អោយលោកអ្នក
បាត់បង់លុយកាក់ផងដែរ។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត សំរាប់អ្នកមិនទាន់មានគូរ និងមានដំនឹងល្អមកដល់ក្នុងក្នុងថ្ងៃនេះ។ សំរាប់មន្រ្តីរាជការវិញ អាចមានអ្នកជួយអោយធ្វើធំផងដែរ។ ថៃ្ងនេះគូរចងចំាថា លាភមានមក
ពីមនុស្សប្រុស។
មមែ
រាសីថ្ងៃនេះល្អជាបង្គូរមុខរបររកស៊ីជំនួញជួញដូរមានភាពប្រសើរជាងពេលមុនៗ។ក្នុងថៃ្ងនេះលោកអ្នក
និងទទួលបានលាភសការៈពីមនុស្សស្រី ដូចនេះត្រូវចាប់យកឱកាសនេះអោយជាប់។
បញ្ហាស្នេហាវិញមិនមានអ្វីមករំាងស្ទុះនោះពេកទេ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះល្អបង្គូរ ក្នុងថៃ្ងនេះមិនត្រូវមានចិត្តរារែក ក្នុងការសំរេចយូរពេក ទេ លោកអ្នកត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លូនឯង អោយអ្នករកស៊ីជាមួយអ្នកដឹងថា អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតខ្ពស់។ បញ្ហាស្នេហាវិញ មានការចុះសំរុងគ្នា។


រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរ មុខរបររកស៊ីមានសកម្មភាពសកម្មជាងមុន។ ចំនែកឯការងារវិញ ក៏មានការគំាទ្រពីមេក្រុម ក្នុងការសំរេចចិត្តធើ្វអី្វមួយផងដែរ។
ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនិងទទួលបានដំនឹងល្អពីញាតិឆ្ងាយៗ។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ក្នុងថៃ្ងនេះបើល្អចាប់ផ្តើមបើកហាងថ្មីនិង ទទួលបានលាភជ័យល្អជាក់ជាមិនខាន។ បើជាអ្នកមន្រ្តីរាជការវិញអាចទទួលបានឋានៈឡើងមួយកំរិតទៀតផងដែរ។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ថៃ្ងនេះកុំធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយព្រោះអាចមានគ្រោះថា្នកជាយថាហេតុ។ ចំនែកឯដៃគូរស្នេហ៏វិញត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាទើបបានសុខ។

Tags: