CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងព្រហស្បតិ៏ទី16ខែមិថុនាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យមជោគជាតីរាសីមានត្រឹមតែបន្ថិចបន្តួចក្នុងការចាប់យក
លាភសការៈតែប៉ុណ្ណោះ។ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញមានភាពសិទ្ធស្នាល តែត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាផងដែរមិនត្រូវប្រើពាក្យធំតូចឡើយ។
ឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអ្នកជាមន្រ្តីរាជការត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លូន
ក្រែង លមានអ្នកចំាធើ្វទុក្ខទោសរហូតបាត់បង់ឋានៈនិងមុខមាត់។ចំនែកឯ
ការរកស៊ីវិញ ជូបតែការលំបាកនិងមានមនុស្សចំាតែធើ្វបាបផងដែរ។
ដូច្នេះថៃ្ងនេះគូរតែប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសំដី និង ចេះអត់អោនផងដែរ។
ខាល
រាសីថៃ្ងឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញដូរមានភាពល្អប្រសើរចំនែក
លាភសការៈមានការទទួលបានល្អប្រសើរជាងមុខផងដែរ។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវទុកចិត្តនរណាពេកនោះទេត្រូវមានជំនើៀចិត្ត
|ធើ្វខ្លូនឯងទើបល្អប្រសើរ។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ថៃ្ងនេះបើលោកអ្នកប្រកបជាមន្ត្រីរាជការនិងទទួល
បានលាភសការៈតែបន្ថិចបន្តូចតែប៉ុណ្ណោះ ចំនែកដែលដែលប្រកបជាអាជីវករវិញ និងទទួលចំនួលតែបន្ថចបន្តួចផងដែរ។
ថៃ្ងនេះចូលចងចំាថា លាភនិងទទួលបានពីមនុស្សប្រុស។
រោង
រាសថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងមុខរបររកស៊ីមានសកម្មដូចមានបញ្ហានិងភាពរកំារកូស
ទៅនឹងបញ្ហាយ៉ាងច្រើន មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនិងមានគ្រោះចង្រៃជះមកលើ
លោកអ្នកផងដែរ។បញ្ហាស្នេហាត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នា។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ការប្រកបរបររកស៊ីមានភាពមិនប្រក្រតី ចំនែកឯរើៀងការងារក្នុង
ស្ថាប័នវិញក៏មិនមានលាភសការៈទទួលបានច្រើនពេកហូសហេតុនោះទេ។
ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញសកម្មភាពអោយសកម្មក្នុងការចាប់យកលាភដែលមក
ដល់លោកអ្នកនោះ។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ថៃ្ងនេះចាប់តំាងពីលោកអ្នកបើកភ្នែកមក លាភសការៈនិងដើរមករកលោកអ្នកនៅមុខផ្ទះជាក់ជាខាន។ លោកអ្នកត្រូវតែចេះចាប់យករបស់ទំាងនោះព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថៃ្ងល្អ
សំរាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនេះ។
មមែ
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះអ្នកជាមន្រ្តីរាជការត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លូន
ក្រែង លមានអ្នកចំាធើ្វទុក្ខទោសរហូតបាត់បង់ឋានៈនិងមុខមាត់។ចំនែកឯ
ការរកស៊ីវិញ ជូបតែការលំបាកនិងមានមនុស្សចំាតែធើ្វបាបផងដែរ។
ដូច្នេះត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែង ចំនែករើៀងស្នេហាវិញមានភាពសោកសៅ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ថៃ្ងនេះលោកមិនមិនគូរដើរទៅផ្លូវឆ្ងាយនោះទេក្រែងល មានគ្រោះជាយថាហេតុមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកត្រូវពាក់អាវពណ៌ស ដើម្បី បញ្ជៀសគ្រោះអាក្រក់ផងដែរ។
រកា
រាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបររកស៊ីមានសភាពល្អប្រសើរឈាន
ទៅមុខមួយកំរិតទៀតចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញមានភាពផ្អែមល្អែមនិង សិទ្ធស្នាលជាងមុន។
ថៃ្ងនេះលោកអ្នកនិងទទួលបានលាភពីមនុស្សស្រី។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវបោះសំដី កោងកាចទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកឡើយព្រោះវាអាចអោយមានបញ្ហា
និងចំរូងចំរាស់ឈានទៅដល់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរ។
ចំនែកបញ្ហាស្នេហាវិញ ត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាទៅវិញទៅមក។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ មុខរបររកស៊ីមានសភាពទទួលបានលាភជ័យល្អ
ទំាងការទំនាក់ទំនងនិងទំាងការប្រមូលលុយកាក់។
ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈទើបទទួលបានលាភច្រើន
មិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចេះប្រើធម៌ត្រជាក់ដាក់មនុស្សជុំវិញខ្លូនទើបបានសុខ។


ដោយ ខេមរៈ

Tags: