CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងសុក្រទី17ខែមិថុនាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីទទួលបានកំរៃទាបចំនែកឯការងារវិញ
ក៏ទទួលបានអតិថិជនតិចផងដែរ។ រើៀងស្នេហាជួបតែភាពសុខសាន្ត។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត លាភសការៈនិងចំនូលលុយកាក់ទទួលបាន
ច្រើនជាងសព្វមួយដង។ ចំនែកអ្នកដែលមិនទាន់មានស្នេហានិងទទួលបាន
ឆាប់ៗនេះ។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម ថៃ្ងនេះបើលោកអ្នកប្រកបជាមន្ត្រីរាជការនិងទទួល
បានលាភសការៈតែបន្ថិចបន្តូចតែប៉ុណ្ណោះ ចំនែកដែលដែលប្រកបជាអាជីវករ
វិញ និងទទួលចំនួលតែបន្ថចបន្តួចផងដែរ។ថៃ្ងនេះចូលចងចំាថាលាភនិង
ទទួលបានពីមនុស្សស្រី។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសំដី និង ទង្វើឥរិយាបថខ្លូនឯង។ លោកអ្នកនិងបាត់បង់ការងាររឺទ្រព្យសម្បតិ្តព្រោះតែ
ការគិតខ្លី។ថៃ្ងនេះគូរតែពិភាក្សាមុននិងសំរេចចិត្ត។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការប្រកបរបររកស៊ីមានភាពល្អប្រសើរមានការកើន
ចំនូលខ្ពស់។ ចំនែកឯការងារវិញនិងទទួលបានចំនូលយ៉ាងច្រើនក្នុងការបណ្តាក់
ទុនផងដែរ។ចំនែកឯរើៀងស្នេហាវិញទទួលបានភាពជោគជ័យលើដៃគូ និងសំរេចដូចបំនង។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ រាល់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងក្នុងថៃ្ងនេះតែងតែមានអ្នកជូយចេញ
មុខមកដោះស្រាយអោយជាក់ជាមិនខាន។ ចំនែកឯរើៀងកី្តដែលកើតឡើងពីថៃ្ងមុន
ក៏អាចរូចផុតពីថៃ្ងនេះផងដែរ។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង មុខរបររកស៊ីតែងតែមានបញ្ហាជាមួយអតិថិជនដូច្នេះត្រូវចេះ
ប្រុងប្រយ័ត្នពាក្យសំដីនិងចេះទប់អារម្មណ៏ផងដែរ។ចំនែកឯការងារវិញអាចនឹងបាត់បង់
ជាក់ជាមិនខាន។ បញ្ហាស្នេហាជូបទៅនឹងភាពសោកសៅ និងភាពច្រណែនគ្នា។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីមានសភាពជាធម្មតា។ថៃ្ងនេះលោកអ្នកទទួល
បានលាភពីមនុស្សប្រុសដែលមានពីឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកធើ្វការងារវិញ
និងមានលាភបន្ថិចបន្តូចសំរាប់ថៃ្ងនេះ។ស្នេហាវិញ មានភាពសិទ្ធស្នាល។
វក
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការប្រកបរបររកស៊ី មានចំនូលកាក់កក។ ចំនែកឯអ្នកធើ្វជាមន្ត្រីរាជការវិញ អាចទទួលបានការកោតសសើរពីចៅហ្វាយនាយ។
បញ្ហាស្នេហាវិញ មានភាពផ្អែមល្អែម និងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម លាភសការៈទទួលបានតិច។ ចំនែកលុយកាក់ដូចជាមិន
សូវទទួលបានច្រើន។ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកគូរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងល មានមនុស្សធ្វើទុក្ខទោស។
ចរ
រាសីថៃ្ងឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញដូរមានភាពល្អប្រសើរ ចំនែកលាភសការៈ មានការទទួលបានល្អប្រសើរជាងមុខផងដែរ។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវទុកចិត្ត
នរណាពេកនោះទេត្រូវមានជំនើៀចិត្តធើ្វខ្លូនឯងទើបល្អប្រសើរ។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វដំនើរទៅផ្លូវឆ្ងាយបើមិនចំាបាច់។ ថ្ងៃទោះបីជាមានបញ្ហាធំត្រូវដោះស្រាយលោកអ្នកមិនត្រូវតោះក្រហាលធើ្វភ្លាមៗនោះទេ ដូច្នេះត្រូវចេះប៉ានស្មានមើលមុននឹងសំរេចចិត្ត។

ដោយ ខេមរៈ

Tags: