CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងព្រហស្បតិ៏ទី30ខែមិថុនាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ីមានភាពដើរទៅមុខចំនែកឯបញ្ហាលុយកាក់
មិនសូវបានបញ្ហាចោទនោះទេ។បញ្ហាស្នេហាមានបញ្ហាបន្ថិចបន្តួចតែត្រូវចេះ
អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។
ឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃល្អជាបង្គួរ ថៃ្ងនេះដំនើរកស៊ីមានលក្ខណៈប្រសើរ ចំនែកឯកិច្ចការងារធំៗ និងអាចសំរេចដោយរលូនទៅមុខជាលំដាប់។ថៃ្ងនេះសំរាប់អ្នកមិនទាន់
មានគូរនិងអាចរកឃើញជាក់ជាមិនខាន។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង បញ្ហាជាច្រើនបានមករុំព័ន្ធលោកអ្នកដោយមិនដឹងខ្លូន និងអាចបណ្តាលអោយលោកអ្នកធ្លាក់ចុះក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅផងដែរ។
រាល់បញ្ហាទំាងឡាយលោកអ្នកត្រូវចេះដោះស្រាយដោយសន្តវិធី។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ ថៃ្ងនេះភាពស្រស់ស្រាយក្នុងក្រុមគ្រួសារបានកើតឡើង
យ៉ាងសប្បាយរីករាយ។ថៃ្ងនេះលោកអ្នកអាចទទួលលាភជ័យពីមនុស្ស
ដែលនៅជុំវិញខ្លូនលោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ី មានសភាពជាធម្មតា។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នក
ទទួលបានលាភពីមនុស្សប្រុសដែលមានពីឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកធើ្វការងារវិញ និងមានលាភបន្ថិចបន្តូចសំរាប់ថៃ្ងនេះ។
ស្នេហាវិញ មានភាពសិទ្ធស្នាល។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត សកម្មភាពលុយកាក់មានការហូរចូលតំាងពីព្រលឹមទៅព្រលប់ ចំនែកឯអ្នកដែលធើ្វការជាមន្រ្តីរាជការវិញ អ្នកទទួលបានឋានៈមួយកំរិតទៀត។
បញ្ហាស្នេហាមានភាពផ្អែមល្អែម។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការជួញដូរជំនួញរកស៊ីមានភាពរលូនទៅមុខជាមួយ
នឹងការចំនេញលុយកាក់យ៉ាងច្រើនកុះករ។ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សបែ្លក ព្រោះក្រែងលគេអាចធើ្វទុកទោសដល់លោកអ្នកផងដែរ។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ភាពតានតឹងបានមកបញ្ចៀតចូល
ទំាងការងារនិងការរកស៊ីរបស់លោកអ្នក។
ដូច្នេះថ្ងៃនេះត្រូវចេះដាក់ទាន និងសំពះព្រះដើម្បីជាការរំដោះគ្រោះ។
វក
រាសីថៃ្ងនេះល្អឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបររកស៊ីមានភាពល្អប្រសើរទៅមុខ ចំនែកឯការងារវិញវិញអាចទទួលបានការកោតសសើរពីចៅហ្វាយនាយ
ជាក់ជាមិនខាន។ថៃ្ងនេះលាភបានមកពីមនុស្សស្រី។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វដំនើរទៅផ្លូវឆ្ងាយបើមិនចំាបាច់។ ថ្ងៃទោះបីជាមានបញ្ហាធំត្រូវដោះស្រាយលោកអ្នកមិនត្រូវតោះក្រហាលធើ្វភ្លាមៗនោះទេ ដូច្នេះត្រូវចេះប៉ានស្មានមើលមុននឹងសំរេចចិត្ត។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ីមានសភាពជាធម្មតា។ថៃ្ងនេះលោកអ្នកទទួលបានលាភ
ពីមនុស្សប្រុសដែលមានពីឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកធើ្វការងារវិញ និងមានលាភបន្ថិចបន្តូចសំរាប់ថៃ្ងនេះ។
ស្នេហាវិញ មានភាពសិទ្ធស្នាល។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត បើលោកអ្នកមានបំនងបើអាជីវកម្មថី្មៗ អាចបើកបានក្នុងថៃ្ងនេះ។ ប្រសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងថៃ្ងនេះគិតមិនចេញ លោកអ្នកនិងមានមនុស្សចំាជួយដោះ
ស្រាយរាល់បញ្ហាដែលលោកអ្នកមាន ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចនិយាយចេញដូចផ្ទាល់ ដោយមិនបាច់ទាក់ទើ្ទសផងដែរ។

Tags: