CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងសុក្រទី1ខែកក្កដាឆ្នំា2011ជូត
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម មុខរបររកស៊ីមិនសូវមានអី្វជាធំកំភូនឡើយថៃ្ងនេះលោកអ្នកអ្នក
ជួបលាភសការៈតែបន្ថិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។បញ្ហាស្នេហាមានភាពសិទ្ធស្នាល។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ភាពជាម្ចាស់ការបានបាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាពាក្យសំដី រហូតដល់មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នា។ថៃ្ងនេះកុំខំប្រឹងបំប៉ោងខ្លូនឡើងធំរហូតដល់មានកំហឹង
ដាក់គ្នាទៅមក។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ថៃ្ងនេះលោកអ្នកអាចជួបនឹងលាភសការៈបានយ៉ាងច្រើន។
បញ្ហាលុយកាក់ដែលលោកអ្នកទទួលបានសុទ្ធសឹងតែបានមកពីមនុស្សប្រុស។
ថោះ
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាងមុខរបររកស៊ីមានរកំារកូសជាមួយនឹងបញ្ហាអតិថិជន។
ប្រសិនជាមន្រ្តីរាជការវិញលោកអ្នកប្រាកដជាជួបនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរហូតដល់បាត់បង់
មុខដំនែង។បញ្ហាស្នេហាវិញមានភាពសោកសៅ។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរការរកស៊ីមានភាពល្អប្រសើរចំនែកឯលាភជ័យដែលទទួលបាន
ក្នុងថៃ្ងនេះក៏ល្អប្រសើរផងដែរ។ទោះបីជាថៃ្ងនេះមានលាភចូរអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងពី
មនុស្សដែលចាំធើ្វបាបលោកអ្នកផងដែ។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកត្រូវចេះការពារខ្លួនប្រយ័ត្នរោគោពាធ ធើ្វអោយឈឺស្តាត់។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យអោយច្បាស់មុននឹងសំរេចធើ្វអី្វមួយ ក្រែងលមានអ្នកបោកប្រាស់។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរដំនើរផ្សងព្រេងរបស់លោកអ្នកបានដើរមកដល់ទីកន្លែងមួយដែល
ផុតទុកហើយជាមួយនឹងលាភសការៈផងដែរ។ថៃ្ងនេះចូលប្រយ័ត្នខ្លូនបន្តិចចំពោះជនខិលខូច
តាមរករឿងដោយគ្មានមូលហេតុ។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាងការងារដែលលោកអ្នកត្រៀមនិងធើ្វវានឹងរលាយសាបសូន្យដោយសារ
តែមានបញ្ហាបន្ថិចបន្តួច។បញ្ហាស្នេហាវិញមានភាពមិនប្រក្រតីលោកអ្នកត្រូវចេះអត់អោន
អោយគ្នាទៅវិញទៅមក។
វក
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញជួញដូរមានភាពប្រសើរជាងមុន។ថៃ្ងនេះលោក
អ្នកនឹងទទួលបាននូវការជួយទំនុកបំរុងពីមនុស្សដែលសិទ្ធស្នាលបំផុតចំាលើកតំលើង។
ថៃ្ងនេះលាភបានមកពីមនុស្សស្រី។
រកា
រាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយនោះទេព្រោះវាអាចបណ្តាល
អោយមានគ្រោះថា្នក់ជាយថាហេតុ។ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លូន។
បញ្ហាស្នេហាមានភាពធម្មតាដូចសព្វដង។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វដំនើរទៅផ្លូវឆ្ងាយបើមិនចំាបាច់។ ថ្ងៃទោះបីជាមានបញ្ហាធំត្រូវដោះស្រាយលោកអ្នកមិនត្រូវតោះក្រហាលធើ្វភ្លាមៗនោះទេ ដូច្នេះត្រូវចេះប៉ានស្មានមើលមុននឹងសំរេចចិត្ត។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ជោគជាតារើៀងលុយកាក់ និងលាភសការៈទទួលបានច្រើន ចំនែក ឯសេចកី្តប្រាថ្នាដែលធ្លាប់ប៉នប៉ងពីមុននិងសំរេចក្នុងថៃ្ងនេះ។
រើៀងស្នេហាមានសភាព ផ្អែមល្អែមជាងសព្វមួយដង។

Tags: