CamNews

ហោរាសាស្រ្ត 

ហោរាសាស្រ្តថៃ្ងអាទិត្យ២០ខែវិច្ជិការឆ្នំា២០១១


ជូត
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការប្រកបរបររកស៊ី មានចំនូលកាក់កក។ ចំនែកឯអ្នកធើ្វជាមន្ត្រីរាជការវិញ អាចទទួលបានការកោតសសើរពីចៅហ្វាយនាយ។
បញ្ហាស្នេហាវិញ មានភាពផ្អែមល្អែម និងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។
ឆ្លូវ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរ ឧបសគ្គដែលបានកើតឡើងចំពោះ
លោកអ្នក នៅពេលមុនៗនោះ អាចនឹងដោះស្រាយបាន
យ៉ាងល្អមួយកំរិត ជាហេតុធើ្វអោយលោកអ្នកមានអារម្មណ៏ថា
ស្រស់សាយជាងមុន។ បើនិយាយពីការងារក្នុងស្ថាប័នវិញ
អាចទទួលការកោតសសើរពីចៅហ្វាយនាយ។
ខាល
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរមុខរបររកស៊ីជួបប្រទះទៅនឹងរើៀងល្អៗដែលលោកអ្នក
នឹកស្មានមិនដល់។ ថៃ្ងនេះនឹងមានមនុស្សចំាជួយទំនុកបំរុងចេញមុខដោះស្រាយ
រាល់បញ្ហាទំាងអស់។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចេះប្រយ័ត្នពាក្យសំដីខ្លូនឯងផងដែរ។
ថោះ
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាងភាពសយចង្រៃបានមករុំព័ទ្ធលោកអ្នករហូតដល់
ធើ្វអោយលោកអ្នកពិបាកចិត្តនិងដោះស្រាយមិនចេញ។ថៃ្ងនេះបើលោកអ្នកចង់
ជួយមនុស្សម្នាក់ក្នុងរឿងលុយកាក់សុំកុំលូកដៃប្រយ័ត្នបាត់បង់ទ្រព្យសម្បតិ្ត។
រោង
រាសីថៃ្ងនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវបោះសំដី កោងកាច
ទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកឡើយព្រោះវាអាចអោយមានបញ្ហា
និង ចំរូងចំរាស់ឈានទៅដល់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរ។
ចំនែកបញ្ហាស្នេហាវិញ ត្រូវចេះអត់អោនអោយគ្នាទៅវិញទៅមក។
ម្សាញ់
រាសីថៃ្ងឡើងខ្ពស់ត្រដែត ការរកស៊ីជំនួញដូរមានភាពល្អប្រសើរ ចំនែកលាភសការៈ មានការទទួលបានល្អប្រសើរជាងមុខផងដែរ។ ថៃ្ងនេះលោកអ្នកមិនត្រូវទុកចិត្តនរណា
ពេកនោះទេត្រូវមានជំនើៀចិត្តធើ្វខ្លូនឯងទើបល្អប្រសើរ។
មមី
រាសីថៃ្ងនេះ ស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង លោកអ្នកមិនត្រូវធើ្វដំនើរទៅទីឆ្ងាយនោះទេ
ព្រោះវាអាចបង្កជាផលលំបាកអោយលោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនជាក់ជាមិនខាន។
ចំនែកឯរឿងស្នេហាវិញ ត្រូវមានភាពអំនត់ទើបមានសេចកី្តសុខ។
មមែ
រាសីថៃ្ងនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែត ថៃ្ងនេះលោកអ្នកអាចធើ្វដំនើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយជិត
បានយ៉ាងសុខសប្បាយរីករាយនិងសុវត្ថិភាពផងដែរ។ ចំពោះអ្នកមិនទាន់មាន
គូរនឹងអាចរកឃើញបានឆាប់ៗនេះ។

វក
រាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លំាង ការងាររកស៊ីហាក់បីដូចជាមិនបានផ្តល់ផលច្រើន
នោះទេ ចំនែកឯការងារក្នុង ស្ថាប័នវិញមានភាពកាច់កុងគ្នារហូតដល់មាន
កំហុសរៀងៗខ្លូន និងខាងបង់ប្រយោជន៏ធំផងដែរ។
ថៃ្ងនេះចូលធើ្វចិត្តអោយត្រជាកទើបទទួលបានសេចកី្តសុខ។
រកា
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាមធ្យម បើសិនជាមានការធើ្វដំនើរផ្លូវឆ្ងាយនោះ លោកអ្នកត្រូវ
តែផ្អាកមួយរយៈសិន ចំាពេលក្រោយចំាធើ្វដំនើរទៅក៏បាន ព្រោះថា វាអាច
បណ្តាលអោយលោកអ្នករងគ្រោះជាក់ជាមិនខាន។
ចរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គួរ មុខរបរបរកស៊ី មានផលចំនេញច្រើន។
ចំនែកឯការងារក្នុងជួរមន្រី្តរាជការវិញ អាចឡើងឋានៈខ្ពស់។
បញ្ហាលុយកាក់: មានចំនូលគួរសម។
បញ្ហាស្នេហា: មានភាពសិទ្ធស្នាលរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក។
កុរ
រាសីថៃ្ងនេះល្អជាបង្គូរ ការរកស៊ីជំនួញលក់ដូរមានសភាពដើរទៅមុខជាលំដាប់។
ថៃ្ងនេះលោកអ្នកអាចទទួលបានការជួយគំាទ្រពីសំណាក់អ្នកជិតខាងរហូតដល់
សំរេចការងារដែលលោកអ្នកបំរុងនឹងធើ្វ។