CamNews

លទ្ធផលស្វៃងរក

ពិធីបុណ្យ ព្រិលទឹកកក ហាប៊ីនអន្តរជាតិ ប្រចំាឆ្នាំ២០១១

ពិធីបុណ្យ ព្រិលទឹកកក ហាប៊ីនអន្តរជាតិ ប្រចំាឆ្នាំ២០១១
11:01 AM 06.01.2012

ពិធីបុណ្យ ព្រិលទឹកកក ហាប៊ីនអន្តរជាតិ


១០០ ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ដ្រពិភពលោក

១០០ ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ដ្រពិភពលោក
11:01 AM 04.01.2012

YouTube បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា derDon1234 ដើម្បីបូកសរុបព្រឹតិការណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ដ្រ


ឆ្នាំ ២០១១ មានអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយអយុត្តិធម៌

ឆ្នាំ ២០១១ មានអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយអយុត្តិធម៌
11:12 AM 31.12.2011

បើទោះជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្របានបញ្ជាក់ថា


ព្រឹតិការណ៍អន្ដរជាតិសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១

ព្រឹតិការណ៍អន្ដរជាតិសំខាន់ៗ ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
09:12 AM 31.12.2011

ការប្រឆាំងនៅអារ៉ាប វិបត្តិបំណុលដ៏ស្មុគស្មាញ


ព្រឹតិការណ៍វិទ្យាសាស្ដ្រគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុត ក្នុងឆ្នាំ ២០១១

ព្រឹតិការណ៍វិទ្យាសាស្ដ្រគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុត ក្នុងឆ្នាំ ២០១១
09:12 AM 31.12.2011

ក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំកន្លងទៅ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រនៅលើពិភពលោក